بنر بالای سایت

با خرید شما چه اتفاقی می افتد؟

ایجاد اقتصاد مقاوم چرخه ای

تمامی نهادهای اقتصادی با مصرف‌کنندگان محصولاتشان و تامین‌کنندگان نیازهای ورودی‌شان پیوند اقتصادی دارند. این ارتباط دو سویه، موجب ایجاد شبکه ارتباطی و وابسته بین نهادهای مختلف اقتصاد می‌شود و این باعث می‌شود که اقتصاد خود را مقاوم و تکثیر کنند. لذا مصرف کالاهای داخلی اثر سریع بر ایجاد پیوندهای اقتصادی بین بخش‌های مختلف اقتصاد دارد. ارتباط دو سویه اقتصادی مصرف‌کننده داخلی و تولیدکننده داخلی موجب رشد فعالیت اقتصادی محلی و در نتیجه رشد کلی اقتصاد ملی می‌شود.

افزایش اشتغال و کاهش بیکاری

مصرف کالاهای تولید محلی، با توجه به پیوند اقتصادی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، تقاضا برای منابع نیروی کار محلی را ایجاد می کند و به همین دلیل به مبارزه با بیکاری کمک می کند.

با خرید شما چه اتفاقی می‌افتد؟

با خرید شما چه اتفاقی می افتد؟

با خرید شما چه اتفاقی می‌افتد؟

کاهش فعالیت بازارهای موازی

بر اساس تصویب های کنترل ارز، شواهد نشان دهنده عدم انطباق بین کالاهای مصرفی وارداتی به کشور با حجم معاملات معتبر کنترل ارز می‌باشد. این به وضوح نشان می دهد که بخش عمده ای از کالاهای مصرفی وارداتی، وسایل نقلیه و حتی برخی از مواد اولیه از طریق بازار غیر قانونی موازی برای ارز خارجی تامین می شود. لذا می‌بایست بازارهای موازی مخرب را تحت کنترل درآورد. این در واقع، نشان می دهد که مصرف کالاهای تولید شده محلی در اولویت با اقلام وارداتی، باعث محدود کردن فعالیت‌های بازارهای موازی خواهد شد.

افزایش قدرت ارز ملی

در اقتصاد عمومی رایج است که قدرت هر ارز در برابر ارزهای جهان عمدتا تابعی از تعادل تراز پرداختی آن است. بنابراین، با فرض عملکرد صادراتی معین، مدیریت تقاضای واردات اهمیت زیادی در کنترل تراز تجاری دارد. لذا مصرف کالاهای محلی به تثبیت ارزش پول محلی کمک می کند. این امر، ایجاد
ذخایر ارز خارجی را برای حمایت از موقعیت تراز پرداخت کشور تسهیل می کند.

کاهش هزینه تولید واحد (اقتصاد مقیاس)

در هر سیستم تولید، هزینه تولید واحد از رابطه بین هزینه های ثابت صنعت و هزینه های متغیر مربوطه بدست می آید که می توان آن را به هر واحد تولید خاص اختصاص داد. در صورتی که مقیاس تولید به طور قابل توجهی بزرگ باشد، انتظار می رود هزینه هر واحد تولید شده از لحاظ اقتصادی پایین تر باشد. علاوه بر این تولید در مقیاس بالا شرایط را برای سرمایه گذاری بیشتر تولیدکنندگان فراهم می کند. بنابراین، قابل توجیه است که هر گونه سیاستی جهت افزایش مصرف کالاهای محلی نه تنها باعث افزایش بهره‌وری ظرفیت تولید می‌شود، بلکه به طور متوسط هزینه های تولید برای صنایع محلی را نیز کاهش می دهدباشد این تغییرات قیمت رخ نمی دهد و ثبات قیمت در کالاها امکان پذیر خواهد بود.

ذخایر ارز خارجی را برای حمایت از موقعیت تراز پرداخت کشور تسهیل می کند.

سبد خرید
فروشگاه
حساب کاربری من